Privacyverklaring


Door uw persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) in te voeren, geeft u ons (Biomet 3i Dental Iberica SLU een bedrijf uit de -groep, gevestigd in WTC Almeda Park, Tirso de Molina 40 Gebouw 4, 2e verdieping, Cornella de Llobregat 08940 Barcelona, Spanje) toestemming om u via e-mail commerciële communicatie van ons toe te sturen over onze producten en diensten en die van de ZimVie-groep. Wij bewaren uw gegevens voor zover u uw toestemming niet intrekt (u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken). De overdracht van uw gegevens aan derden of internationaal wordt niet beoogd. Evenmin als het toepassen van geautomatiseerde besluitvorming.

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, bezwaar, wissen, overdraagbaarheid en beperking van verwerking op elk gewenst moment uitoefenen, of uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy.emea@zimvie.com. U kunt uw claims of vragen over gegevensbescherming ook richten aan de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.